Subvencions per formació

Pla de subvenció de formació continuada del COIA

El Col·legi d'infermeria i llevadores d'Andorra ofereix un pla de subvenció per al seus col·legiats amb l'objectiu d'incentivar i motivar als professionals per tal de continuar formant-se com a forma d'enriquiment personal i millora assistencial.

Enriquiment professional

El COIA vol afavorir que el seus col·legiats gaudeixin d'un enriquiment personal i professional.

Millora assistencial

L'adquisició de nous coneixements i l'actualització dels existents tenen un efecte positiu sobre la tasca assistencial.

Tipus de formacions

El pla de subvenció engloba diferents tipus de subvenció com doctorats, màsters, postagraus, especialitzacions o cursos.

Subvenció

La subvenció pot arribar fins al 50% del cost total en funció del tipus de formació que es realitza

Cerca de col·legiats

© 2021 Col·legi Oficial d'Infermeria d'Andorra. Tots els drets reservats.