Informació

Assemblea General Extraordinària

Publicada el 05/05/2022

Benvolguts/des col·legiats/des, 

D’acord amb el que estableix l’article 12è, del títol III dels estatuts del Col·legi d’Infermeres i Infermers d’Andorra, us convoquem a l’Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc de manera presencial i telemàtica, el dilluns 30 de maig del 2022, a la sala d’actes de la seu central del Banc Sabadell (Av. del Fener, nº 7 Edifici Forestal, Andorra la Vella). les 20:30h. en primera convocatòria. En cas que no s’arribi a la majoria que fixen els estatuts, l’Assemblea es realitzarà en segona convocatòria a les 21:00h. en el mateix lloc. En aquest supòsit seran vàlids els acords. 

L’ordre del dia serà el següent: 

1- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2- Presentació de la memòria d’activitats 2021-2022. 

3- Presentació i aprovació dels temes següents: 

a. Presentació dels resultats de l’auditoria. 

b. Estat general dels comptes. 

c. Pressupost del COIA, per l’any 2022-2023. 

4- La elecció de la nova junta de govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra. 

5- Presentació dels objectius 2022-2024. 

6- Precs i preguntes. 

Us recordem la importància d’assistir i participar en l’Assemblea General extraordinària. En cas de no poder assistir a l’Assemblea, podeu delegar el vot a un altre membre col·legiat omplint correctament la butlleta de delegació de vot que trobareu adjunta i fent-la arribar al col·legi. l’Assemblea es podrà seguir via zoom, prèvia identificació amb número de col·legiat, però aquesta modalitat no permet el dret a vot, que haurà de ser igualment delegat a un col·legiat present el dia de l’assemblea. 

Descarrega el formulari de delegació de vot a aquí

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

Telèfon de contacte: 809031 de les 09:00h. a les 13:00h. de dilluns a divendres. 

Correu electrònic: cilla@andorra.ad 

Sense cap altre particular, aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment. 

Sra. Isabel VALLEJO RODRIGUEZ, com a Presidenta Degana del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra. 

Cerca de col·legiats

© 2021 Col·legi Oficial d'Infermeria d'Andorra. Tots els drets reservats.