Notícies

La despesa pública en salut
18/07/2019

La despesa pública en salut per habitant és de 1.677 euros el 2018

La despesa pública en salut l’any passat (incloent la de la CASS, la del SAAS i la de l’administració central) va ser l’any passat de 127,7 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 2,9% respecte de l’any anterior.

La despesa pública en salut l’any passat (incloent la de la CASS, la del SAAS i la de l’administració central) va ser l’any passat de 127,7 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 2,9% respecte de l’any anterior. A més a més, i segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d’Estadística, representa la xifra més alta dels darrers anys i mostra l’increment constant. Aquesta quantitat representa un 29,4% sobre la depesa total del Govern (sense tenir en compte actius i passius financers) però és lleugerament inferior al percentatge registrat el 2017, quan es va situar en el 30%. La depesa per habitant se situa, segons aquestes mateixes dades, en 1.677 euros, 17 euros més que el 2017 i confirmant, en aquest cas també, l’increment constant des del 2012 i l'augment que es dona, també, als països veïns.

Informa: AGÈNCIA ANA -  www.ara.ad
https://www.ara.ad/societat/despesa-publica-salut-habitant-euros_0_2272572833.html