COIA - Col·legi Oficial d'Infermeria d'Andorra

Al 1985 un grup d'infermers, infermeres i llevadores del país van decidir de crear un grup que defengués els interessos de la nostra professió.


En aquesta època de canvis el nostre rol és de subratllar la importància de la nostra professió.
 
Millora del Servei
Vetllar per la milloria del servei i l'atenció a tot el col·lectiu d'infermeria
Nous Canals
Buscar nous canals de comunicació entre els professionals i també amb la resta de col·lectius professionals sanitaris de dins i fora del país, així com amb la població.
Formacions
Oferir diverses formacions durant l'any pel col·lectiu d'infermeria.